اجرای فیبر نوری FTTX

اجرای فیبر نوری FTTX

۱۷ شهریور, ۱۳۹۳
admin
No Comments

FTTX تکنولوژی جدیدی است که از زیرساخت فیبرنوری برای عرضه سرویس باند گسترده به مشتریان استفاده می‌کند. تکنولوژی FTTx دارای مدل‌های FTTN، FTTP و FTTH است و نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد، ایجاد یک شبکه فیبرنوری در لایه دسترسی و اتصال ساختمان‌ها از طریق فیبرنوری به تامین‌کننده سرویس می‌باشد. این تکنولوژی اگرچه در مقایسه با دیگر تکنولوژی‌ها پهنای باند نامحدودی در اختیار کاربران می‌گذارد اما به سرمایه‌گذاری زیادی احتیاج دارد و برای مشترک بسیار گران و هزینه‌بر است. 

FTTX”” یا “Fiber To The X” نام عمومی تکنولوژی­ هائی است که از فیبرنوری در بخشی از لایه دسترسی استفاده می­ کنند.

·    (FTTN / FTTLA (fiber-to-the-node

·    (FTTC / FTTK (fiber-to-the-curb/kerb

·    (FTTP (fiber-to-the-premises

§  (FTTB (fiber-to-the-building

§  (FTTH (fiber-to-the-home

·    (FTTD (fiber-to-the-desktop

          ·    (FTTE / FTTZ (fiber-to-the-telecom-enclosure

استفاده از تکنولوژی ارتباط خطی (Micro Trenching) که قواعد اجرایی آن به اصول عملیات عمرانی کمتر و در نتیجه خرابی شهری حداقل استوار است،  یکی از محورهای کاری شرکت ویرا شبکه می­ باشد. همچنین استفاده از تجهیزات راه­سازی معتبر و تجهیزات تخصصی شوتینگ فیبرنوری باعث تسریع اجرا و کاهش هزینه می­ شود.  

‌FTTX تکنولوژی جدیدی است که از زیرساخت فیبرنوری برای عرضه سرویس باند گسترده به مشتریان استفاده می‌کند. تکنولوژی FTTx دارای مدل‌های FTTN، FTTP، FTTC، FTTB،FTTD ، FTTE و FTTH است که بر اساس محل ترمینال شدن فیبر طبقه بندی شده اند و نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد، ایجاد یک شبکه فیبرنوری در لایه دسترسی و اتصال ساختمان‌ها از طریق فیبرنوری به تامین‌کننده سرویس می‌باشد. این تکنولوژی اگرچه در مقایسه با دیگر تکنولوژی‌ها پهنای باند نامحدودی در اختیار کاربران می‌گذارد اما به سرمایه‌گذاری زیادی احتیاج دارد و برای مشترک بسیار گران و هزینه‌بر است. 

FTTX”” یا “Fiber To The X” نام عمومی تکنولوژی­ هائی است که از فیبرنوری در بخشی از لایه دسترسی استفاده می­ کنند.

 

·    (FTTN / FTTLA (fiber-to-the-node

فیبر نوری در یک محفظه که ممکن است به اندازه چند مایل از محل مشتری فاصله داشته باشد ترمینال می شود. کابل کشی از محفظه خیابان تا محل مشتری معمولا مسی می باشد.

·    (FTTC / FTTK (fiber-to-the-curb/kerb

FTTC خیلی شبیه به FTTN می باشد با این تفاوت که محفظه به محل کاربر نزدیکتر است و کابل کشی فیبر نوری معمولا در طول ۳۰۰ متری از محل مشتری ترمینال می شود. دارای محدوده ای برای تکنولوژی های مسی با پهنای باند بالا مانند اترنت سیمی یا IEEE 1901 شبکه خطوط برق و تکنولوژی Wi-Fi بی سیم می باشد.

·    (FTTP (fiber-to-the-premises

برای در برگرفتن FTTH و FTTB با هم استفاده می شود. یا گاهی برای نشان دادن یک شبکه فیبر نوری خاص شامل خانه و شرکت باهم استفاده می شود.

§  (FTTB (fiber-to-the-building

کابل کشی فیبر نوری در ساختمانی ترمینال می شود که معمولا دارای چند واحد است. تحویل سرویس به واحد های فردی از پایانه ممکن است از طریق چند روش صورت گیرد.

§  (FTTH (fiber-to-the-home

کابل کشی فیبر نوری در خانه یا شرکت افراد برای مثال در یک جعبه بر روی دیوار خارج خانه ترمینال می شود.

·    (FTTD (fiber-to-the-desktop

شامل اتصالات فیبر نوری از اتاق کامپیوتر اصلی تا یک ترمینال یا مدیاکانورتور فیبر نوری نزدیک میز کاربر می باشد.

          ·    (FTTE / FTTZ (fiber-to-the-telecom-enclosure

یک شکلی از کابل کشی تشکیل شده است که به طور معمول در شبکه های محلی شرکت استفاده می شوند. که در آن فیبر برای اتصال اتاق تجهیزات کامپیوتر اصلی تا یک محفظه نزدیک به میز یا ایستگاه کاری استفاده می شود.
 FTTE و FTTZ با وجود شباهت در نام به عنوان بخشی از تکنولوژی های گروه FTTX در نظر گرفته نشده اند.

 

استفاده از تکنولوژی ارتباط خطی (Micro Trenching) که قواعد اجرایی آن به اصول عملیات عمرانی کمتر و در نتیجه خرابی شهری حداقل استوار است،  یکی از محورهای کاری شرکت ویرا شبکه می­ باشد. همچنین استفاده از تجهیزات راه­سازی معتبر و تجهیزات تخصصی شوتینگ فیبرنوری باعث تسریع اجرا و کاهش هزینه می­ شود.